Aholkularitza: 943 16 02 98  | Higiezin agentzia: 943 88 37 39 | Whatsapp: 682 618 968

Zerga eta kontabilitate aholkularitza

 • Urteko kontuak prestatzea, gainbegiratzea eta aurkeztea.
 • Jaulkitako eta jasotako fakturak erregistratzea.
 • Zenbatespen objektiboa eta zuzeneko zenbatespena.
 • Errenta eta ondare aitorpenak.
 • BEZaren aitorpenak.
 • Sozietateen, ekonomia-jardueren, errentaren eta ondarearen gaineko zergak.
 • Merkataritza sozietateak, sozietate zibilak, ondasun-erkidegoak eta abar eratzea.
 • Enpresei alta ematea.
 • Ikuskapenetan bertaratzea.
 • Administrazioari errekurtsoak jartzea.

Laneko eta gizarte segurantzako aholkularitza

 • Gizarte-aseguruak egitea.
 • Nominak eta kitatzeak egitea.
 • Lan-kontratuak formalizatzea.
 • Altak, bajak, afiliazioa eta kotizazioa.
 • Erregimen bereziak: autonomoak eta etxeko langileak.
 • Diru-laguntzak, hobariak eta kenkariak.
 • Lan-ikuskapenetan laguntzea.
 • Aholkularitza eta kontsultak.

Laneko eta gizarte segurantzako aholkularitza

 • Gizarte-aseguruak egitea.
 • Nominak eta kitatzeak egitea.
 • Lan-kontratuak formalizatzea.
 • Altak, bajak, afiliazioa eta kotizazioa.
 • Erregimen bereziak: autonomoak eta etxeko langileak.
 • Diru-laguntzak, hobariak eta kenkariak.
 • Lan-ikuskapenetan laguntzea.
 • Aholkularitza eta kontsultak.

Gestoria

 • Trafikoa: transferentziak, matrikulazioak, kopiak…
 • Ogasuna: jaraunspenak, dohaintzak, eskualdaketak…
 • Notario-eskrituren tramitazioa

 

943 16 02 98

Ast - Ost 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00
E-mail gorka@lamylazkao.com | Jose Lasa 4, 20210 Lazkao (Gipuzkoa)

Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies

943 88 37 39

Ast - Ost 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00
E-mail gorka@lamylazkao.com | Jose Lasa 4, 20210 Lazkao (Gipuzkoa)

Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies